Maa- ja kiviaineksen myynti

Meiltä saatte tarvitsemanne maa- ja kiviainekset toimitettuna.

Toimituksessa on:

  • murskeet
  • sorat, hiekat
  • täytemaat
  • mullat
  • geotekstiilit
  • rumpu- ym. putket